هواکش های کانالی توربو فشار قوی

توربو فن که در ظرفیت های مختلف قابل ساخت می باشد.

توضیحات

با توجه بi نیاز و درخواست مشتریان شرکت ایران هواسازان و در راستای ارتقای سطح تولید و تکنولوژی ساخت فن های فشار قوی، این شرکت تصمیم به تحقیق و توسعه در زمینه طراحی و ساخت فن های مذکور نمود و با فعال کردن واحد تحقیق و توسعه و استفاده از کادر فنی مجرب، موفق به تولید این گونه از هواکش های صنعتی گردید.

مشخصات فنی:

این نوع از هواکش ها با توجه به نیاز مشتری به صورت مستقیم قابل طراحی و استفاده می باشد.