سایکلون

سا کيلون که در اندازه های مختلف و بر طبق سفارش ساخته مي شود.

توضیحات

یکی از روش های مرسوم غبارگیری در محیط های صنعتی به کارگیری سایکلون می باشد.
توسط این دستگاه می توان با استفاده از نیروی گریز از مرکز، ذرات معلق موجود در هوا یا گاز را تا قطر 50 میکرون، از سیال جدا کرده و از دهانه زیرین دستگاه خارج نمود. این ذرات درصورت داشتن ارزش اقتصادی دوباره مورد استفاده قرار می گیرند.
سایکلون در اندازه های مختلف و بر طبق سفارش مشتریان گرامی تولید و ارائه می گردد.
ظرفیت سایکلون 1000 تا 000 / 20 متر مکعب می باشد.
برای اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی این شرکت تماس حاصل نمایید.