پرده ی هوای صنعتی

پرد ه هوای صنعتی که از 1200 تا 6200 ميليمتر طول و تا ارتفاع 6 متر توليد م يشود.

توضیحات

پرده ی هوا وسیله ای است که توسط آن می توان به صورت یک پرده کاملا نامرئی محیط داخل را از لحاظ سرما و گرما، گردوغبار و حشرات، از محیط خارج ایزوله نموده و کاربرد عمده آن در مکان هایی است که رفت و آمد مداوم افراد، استفاده مؤثر از در یا توری را غیرممکن می سازد. در شرکت ایران هواسازان، پرده ی هوا در 9 سایز با هوادهی متفاوت ساخته می شود.
انداز هی تقریبی پرده ی هوا از عرض 1.2 تا 6 متر می باشد.
شایان ذکر است، در شرایط محیطی خاص، درجهت رفع نیاز مشتری، این شرکت امکان طراحی و ساخت پرده های هوایی که جزء تولیدات متعارف شرکت نمی باشد را داراست.

 

Dimensions of ADH (120-620)

Model X Y Z
ADH-120
1200
700
700
ADH-240
2400
700
700
ADH-280
2800
700
700
ADH-350
3500
800
800
ADH-380
3800
800
800
ADH-440
4400
1000
1000
ADH-480
4800
1000
1000
ADH-520
5200
1000
1000
ADH-620
6200
1000
1000

Technical Specifications of ADH

MODEL Q (m3/hr) Air Velocity Motor Power
ADH-120
7000
14
1×1.5 kw
ADH-240
14000
14
2×1.5 kw
ADH-280
17000
14
1×3 kw
ADH-350
21000
14
2×3 kw
ADH-380
22000
14
2×3 kw
ADH-440
25000
14
2×4 kw
ADH-480
28000
14
2×4 kw
ADH-520
30000
14
1×5.5-1×4 kw
ADH-620
35000
14
1×5.5-1×4 kw